สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม